Nevoie de ajutor? Suna-ne: 
312294776

  • Acasa
  • Termeni de utilizare

Termeni de utilizare

DEFINIȚII

În sensul acestor Termeni Generali, următorii termeni și expresii înseamnă:

E-shop platformă -online mărfuri de cumpărături prin utilizarea site-ului www.safetylab.ro -
Proprietatea Safetyshopsgas LTD - societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată sub
№ 1200081 în Registrul Comercial al Regatului Unit, Țara Galilor și Irlanda de Nord, administrate
de aceeași .
Furnizor / Vanzator - o companie care își desfășoară activitatea în țara cumpărătorului, care
livrează bunuri către cumpărător după achiziționarea în magazin on-line pe un site
www.safetylab.ro; Furnizorul / vânzătorul poate fi orice companie care a semnat un contract pe
e-shop www.safetylab.ro
Utilizator / utilizator - persoană fizică sau juridică care intră într-un contract de vânzare cu
vânzătorul pentru a cumpăra un anumit produs din magazinul online și în conformitate cu acești
termeni și condiții;
Contul - înregistrarea pe site-ul www.safetylab.ro creat de Utilizator în scopul achiziționării de
bunuri de la magazinul electronic;
Producător - producătorul real al produsului în întreaga lume;
Bunuri / bunuri de consum - orice produs care este introdus și care poate fi achiziționat prin
intermediul magazinului online;
Contractul de vânzare - Contract încheiat la distanță între * www.safetylab.ro magazin electronic
(Safetyshopsgas LTD) și utilizatorului prin achiziția electronică a anumitor acestuia din urmă în
anunțat în prețul de magazin on-line, sub rezerva acestor termeni și legislația aplicabilă;
Legea aplicabilă - toate legile și reglementările aplicabile utilizării de e-shop, achiziționarea și
livrarea de bunuri precum și reglementează relațiile dintre furnizor și utilizator (se aplică în mod
specific, în acest caz, Legea privind protecția consumatorilor, Legea privind comerțul electronic
Act, obligații și contracte, Legea Comerțului etc.)
Supervizorii - toate organele statului care exercită orice formă de activitate de control sau de
autorizare privind comercializarea la distanță prin diverse platforme on-line, inclusiv, dar fără a se
limita la - Comisia pentru Protecția Consumatorilor, Comisia pentru Protecția Concurenței
Comisiei protecția datelor cu caracter personal etc.
e-mail de bază - menționate de către utilizator pe e-mail profilului său de corespondență oficială
cu Furnizorul - order@safetylab.ro
Livrare - transmisie reală a comenzii asupra bunurilor comandate și plătite;
Curier - o companie care este înregistrată și operează conform Legii serviciilor poștale și livrează
efectiv bunurile achiziționate la o adresă specificată de Utilizator;
Plata - transferul de fonduri pentru achiziționarea de bunuri de către Furnizor numai cu transfer
bancar prin poștă, sub rezerva condițiilor de plată și a legislației aplicabile.

I. SUBIECT

Art. 1. Acești termeni și condiții sunt menite să reglementeze relațiile dintre Safetyshopsgas LTD,
CN1200081, Anglia Țara Galilor, denumit în continuare E-Shop, și clienții finali, utilizatorii /
consumatorii în continuare, e-shop.
II. PARTENERII care își păstrează disponibilitatea pe site-ul nostru:

PENTRU REPUBLICA BULGARIA

Art. 2. Informații în conformitate cu Legea comerțului electronic și Legea privind protecția
consumatorilor:
Numele furnizorului: 03 EOOD
sediul central și sediul social (adresa pentru exercitarea activității 03 Ltd., UIC 202380311,
adresa: c. Sliven ,. Samuilovsko Road 22 reprezentat de Yana Hristova
Date de contact: e-mail: order@safetylab.ro, tel: 312294776
Intrarea în Registrul Comerțului: UIC 202380311,
Autoritățile de supraveghere:
III. CARACTERISTICILE PRODUSULUI ELECTRONIC

Art. 3. Magazinul electronic e-shop disponibil lawww.safetylab.ro, prin intermediul căruia
utilizatorii aucapacitatea de a încheia contracte de cumpărare și de vânzare a bunurilor oferite de
ELECTRONIC SHOP, inclusiv următoarele:
Gratuit pentru vizualizarea conținutului site-ului și a produselor oferite;
Să înregistreze și să creeze un cont pentru achiziționarea de bunuri din magazinul
ELECTRONIC;
Să facă declarații electronice privind încheierea sau executarea contractelor cu Furnizorul prin
intermediul interfeței paginii ELECTRONIC SHOP disponibilă pe Internet;
Să încheie contracte de cumpărare și vânzare a produselor oferite de ELECTRONIC SHOP;
Efectuați plăți în legătură cu contractele încheiate cu SHOP ELECTRONIC, conform metodelor
de plată electronică suportate de SHOP ELECTRONIC.
Primiti informatii despre noile produse oferite de ELECTRONIC SHOP;
Vizualizați produsele, caracteristicile acestora, prețurile și termenii de livrare;
Să fie informat despre drepturile care decurg din lege în principal prin interfața magazinului
ELECTRONIC pe Internet;
Art. 4. Furnizorul va livra mărfurile și va garanta drepturile Beneficiarilor prevăzute de lege în
cadrul bunelor credințe, criteriile și condițiile adoptate în practica, dreptul consumatorului sau
dreptul comercial.

Art. 5. (1) Prin selectarea, comandarea și utilizatorii de plată să semneze un contract de vânzare
a bunurilor oferite de E-SHOP prin intermediul interfeței de E-Shop, disponibile pe site-ul său la
www.safetylab.ro
(2) În virtutea acordului încheiat cu utilizatorii pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri,
Furnizorul se angajează să livreze și să transfere proprietatea Utilizatorului asupra bunurilor pe
care le-a determinat prin interfață.
(3) Utilizatorii plătesc Furnizorului o remunerație pentru bunurile livrate în condițiile și condițiile
stabilite pe site-ul magazinului electronic și acești termeni și condiții generale. Taxa se face în
suma prețului și a costurilor aferente ordinului declarat de furnizorul furnizorului de adresă a
magazinului ELECTRONIC pe Internet.
(4) Furnizorul livrează bunurile solicitate de Utilizatori în termenii și condițiile stabilite de Furnizor
pe pagina de e-shop și în conformitate cu acești Termeni și Condiții Generale.
(5) Prețul livrării se determină separat și explicit din prețul mărfurilor. Pentru anumite achiziții,
Furnizorul are opțiunea de a furniza livrarea pe propria cheltuială, ceea ce se reflectă în profilul
produsului în cauză.
Art. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că toate declarațiile dintre acestea în legătură cu
încheierea și executarea contractului de cumpărare se pot face prin mijloace electronice și prin
declarații electronice în înțelesul Legii privind documentul electronic și semnătura electronică și
Art. 11 din Legea privind comerțul electronic.
(2) Se presupune că declarațiile electronice efectuate de Utilizatorii site-ului sunt făcute de
persoanele menționate în datele furnizate de Utilizator la efectuarea unei înregistrări dacă
Utilizatorul a introdus numele de acces și parola respective. Furnizorul nu este responsabil
pentru furnizarea de date incorecte.

IV. UTILIZAREA MAGAZINULUI ELECTRONIC

Art. 7. (1) Pentru a utiliza un magazin electronic pentru a incheia contracte de cumparare si
vanzare de bunuri, utilizatorul va introduce e-mail / adresa si parola pentru accesul la distanta.
(2) E-mail-ul și parola pentru accesul la distanță vor fi determinate de Utilizator prin înregistrarea
electronică pe site-ul Furnizorului.
(3) Prin completarea datelor și apăsarea butonului „Confirm“ și „Confirmați comanda“, utilizatorul
declară că el este familiarizat cu acești termeni și condiții, au fost de acord cu conținutul lor și
necondiționat se angajează să le respecte.
(4) Magazinul electronic confirmă înregistrarea făcută de Utilizator, prin trimiterea unei scrisori la
o adresă de e-mail indicată de Utilizator, la care este creată înregistrarea. După crearea unui
cont de utilizator (cont) între utilizator și e-magazin, există o relație contractuală între profil și
datele personale.

(5) La efectuarea înregistrării, utilizatorul se angajează să furnizeze date corecte și actualizate.
Utilizatorul trebuie să actualizeze cu promptitudine datele specificate în înregistrarea sa în caz de
modificare.
(6) Părțile sunt de acord că conținutul acestui site este supus dreptului de autor și oricărei
dispoziții cu acestea fără acordul scris prealabil al Furnizorului care încalcă dreptul de autor,
dreptul mărcilor sau alte prevederi legale referitoare la dreptul de proprietate intelectuală.
(7) Înregistrarea făcută de ea însăși nu obligă Utilizatorul să efectueze anumite achiziții sau
acțiuni suplimentare.
Art. 8. (1) Adresa electronică furnizată la înregistrarea inițială a Utilizatorului, precum și orice altă
adresă electronică ulterioară utilizată pentru schimbul de declarații între Utilizator și magazinul
electronic este "Adresa principală de e-mail" în înțelesul acestorcapacitatea de a încheia
contracte de cumpărare și de vânzare a bunurilor oferite de ELECTRONIC SHOP, inclusiv
următoarele:
Gratuit pentru vizualizarea conținutului site-ului și a produselor oferite;
Să înregistreze și să creeze un cont pentru achiziționarea de bunuri din magazinul
ELECTRONIC;
Să facă declarații electronice privind încheierea sau executarea contractelor cu Furnizorul prin
intermediul interfeței paginii ELECTRONIC SHOP disponibilă pe Internet;
Să încheie contracte de cumpărare și vânzare a produselor oferite de ELECTRONIC SHOP;
Efectuați plăți în legătură cu contractele încheiate cu SHOP ELECTRONIC, conform metodelor
de plată electronică suportate de SHOP ELECTRONIC.
Primiti informatii despre noile produse oferite de ELECTRONIC SHOP;
Vizualizați produsele, caracteristicile acestora, prețurile și termenii de livrare;
Să fie informat despre drepturile care decurg din lege în principal prin interfața magazinului
ELECTRONIC pe Internet;
Art. 4. Furnizorul va livra mărfurile și va garanta drepturile Beneficiarilor prevăzute de lege în
cadrul bunelor credințe, criteriile și condițiile adoptate în practica, dreptul consumatorului sau
dreptul comercial.
Art. 5. (1) Prin selectarea, comandarea și utilizatorii de plată să semneze un contract de vânzare
a bunurilor oferite de E-SHOP prin intermediul interfeței de E-Shop, disponibile pe site-ul său la
www.safetylab.ro
(2) În virtutea acordului încheiat cu utilizatorii pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri,
Furnizorul se angajează să livreze și să transfere proprietatea Utilizatorului asupra bunurilor pe
care le-a determinat prin interfață.
(3) Utilizatorii plătesc Furnizorului o remunerație pentru bunurile livrate în condițiile și condițiile
stabilite pe site-ul magazinului electronic și acești termeni și condiții generale. Taxa se face în
suma prețului și a costurilor aferente ordinului declarat de furnizorul furnizorului de adresă a
magazinului ELECTRONIC pe Internet.
(4) Furnizorul livrează bunurile solicitate de Utilizatori în termenii și condițiile stabilite de Furnizor
pe pagina de e-shop și în conformitate cu acești Termeni și Condiții Generale.

(5) Prețul livrării se determină separat și explicit din prețul mărfurilor. Pentru anumite achiziții,
Furnizorul are opțiunea de a furniza livrarea pe propria cheltuială, ceea ce se reflectă în profilul
produsului în cauză.
Art. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că toate declarațiile dintre acestea în legătură cu
încheierea și executarea contractului de cumpărare se pot face prin mijloace electronice și prin
declarații electronice în înțelesul Legii privind documentul electronic și semnătura electronică și
Art. 11 din Legea privind comerțul electronic.
(2) Se presupune că declarațiile electronice efectuate de Utilizatorii site-ului sunt făcute de
persoanele menționate în datele furnizate de Utilizator la efectuarea unei înregistrări dacă
Utilizatorul a introdus numele de acces și parola respective. Furnizorul nu este responsabil
pentru furnizarea de date incorecte.

IV. UTILIZAREA MAGAZINULUI ELECTRONIC

Art. 7. (1) Pentru a utiliza un magazin electronic pentru a incheia contracte de cumparare si
vanzare de bunuri, utilizatorul va introduce e-mail / adresa si parola pentru accesul la distanta.
(2) E-mail-ul și parola pentru accesul la distanță vor fi determinate de Utilizator prin înregistrarea
electronică pe site-ul Furnizorului.
(3) Prin completarea datelor și apăsarea butonului „Confirm“ și „Confirmați comanda“, utilizatorul
declară că el este familiarizat cu acești termeni și condiții, au fost de acord cu conținutul lor și
necondiționat se angajează să le respecte.
(4) Magazinul electronic confirmă înregistrarea făcută de Utilizator, prin trimiterea unei scrisori la
o adresă de e-mail indicată de Utilizator, la care este creată înregistrarea. După crearea unui
cont de utilizator (cont) între utilizator și e-magazin, există o relație contractuală între profil și
datele personale.
(5) La efectuarea înregistrării, utilizatorul se angajează să furnizeze date corecte și actualizate.
Utilizatorul trebuie să actualizeze cu promptitudine datele specificate în înregistrarea sa în caz de
modificare.
(6) Părțile sunt de acord că conținutul acestui site este supus dreptului de autor și oricărei
dispoziții cu acestea fără acordul scris prealabil al Furnizorului care încalcă dreptul de autor,
dreptul mărcilor sau alte prevederi legale referitoare la dreptul de proprietate intelectuală.
(7) Înregistrarea făcută de ea însăși nu obligă Utilizatorul să efectueze anumite achiziții sau
acțiuni suplimentare.
Art. 8. (1) Adresa electronică furnizată la înregistrarea inițială a Utilizatorului, precum și orice altă
adresă electronică ulterioară utilizată pentru schimbul de declarații între Utilizator și magazinul
electronic este "Adresa principală de e-mail" în înțelesul acestor...Ea va condiții. Utilizatorul are
dreptul de a schimba adresa principală de e-mail de contact.

(2) La primirea unei cereri de schimbare a principal adresa de contact e-mail înregistrată,
utilizatorul ar trebui să intre în contul dvs., pentru a alege dreptul de a modifica adresa de e-mail
principală și să îndeplinească condiția să existe pași - introducerea la o adresă veche, introduceți
o nouă adresă și confirmând noua adresă și primind apoi un buletin informativ electronic pe noua
și vechea adresă de e-mail pentru schimbare.
(3) Pentru a evita orice suspiciune, magazinul informează Utilizatorul despre modificarea făcută
prin e-mail trimis la e-mailul principal de contact specificat de Utilizator înainte de efectuarea
modificării de la par. 2.
(4) Magazinul electronic nu este răspunzător față de Utilizator pentru modificarea neautorizată a
adresei de e-mail de contact de bază.
(5) Magazinul electronic poate solicita utilizatorului să utilizeze adresa de e-mail de contact de
bază în cazuri specifice.

V. ETAPE TEHNICE DE CONCLUZIE A UNUI CONTRACT DE VÂNZARE

Art. 9. (1) Utilizatorii vor folosi interfața paginii de e-shop pentru a încheia contracte de
cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de Furnizor în magazinul electronic.
(2) Contractul se încheie în limba engleză, bulgară sau română.
(3) Acordul dintre E-Shop și Utilizator este termenii și condițiile prezente la www.safetylab.ro.
Specificul contractelor individuale de cumpărare este reglementat în ordinea confirmată de
Utilizator.
(4) O parte la contractul de e-shop este Utilizatorul în conformitate cu datele furnizate la
înregistrare și conținute în profilul personal al utilizatorului. Pentru evitarea îndoielii, acestea sunt
datele care au creat contul în magazinul electronic.
(5) Acest Contract de Creare Cont este considerat a fi fost încheiat din momentul înregistrării
Utilizatorului în Magazinul Online. Contractul de cumpărare și de vânzare a unui bun se
consideră încheiat din momentul confirmării acestuia de către Utilizator prin interfața magazinului
electronic.
(6) În scopul încheierii prezentului contract de a crea o înregistrare și de a încheia contractul de
cumpărare / vânzare de bunuri, e-shopul trebuie să notifice în mod expres Utilizatorul într-o
manieră adecvată prin mijloace electronice.
(7) Declarația de contract și confirmarea de primire se consideră primite atunci când destinatarii
lor au acces la acestea.
(8) Furnizorul livrează mărfurile la adresa indicată de Utilizatori și nu este răspunzătoare în cazul
în care datele indicate de Utilizatori sunt false, vagi sau înșelătoare.

Art. 10. Utilizatorii încheie contractul de cumpărare cu magazinul electronic în conformitate cu
următoarea procedură:
(1) Efectuați o înregistrare în magazin și furnizați datele necesare în cazul în care utilizatorul nu
are deja o înregistrare existentă în magazinul electronic;
(2) intrarea în sistemul de comandă prin identificarea prin e-mail și parolă;
(3) Alegerea uneia sau mai multor bunuri oferite în magazinul electronic și adăugarea lor la o
listă de comenzi de cumpărare;
(4) Furnizarea datelor de livrare - adresa și adresa exactă, completând formularul online;
(5) Alegerea metodei și a termenului de plată a prețului.
(6) Confirmarea ordinului;

VI. OBLIGAȚII SPECIFICE ALE FURNIZORULUI. PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Art. 11. Regulile acestei secțiuni VI din acești termeni și condiții se aplică beneficiarilor, care,
conform datelor stabilite pentru încheierea contractului de vânzare sau de înregistrare în
magazin electronic se poate concluziona că consumatorii sunt în conformitate cu Legea Legea
privind comerțul electronic și / sau Directiva 97/7 / CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță.

Art. 12. (1) Principalele caracteristici ale produselor oferite de e-shop sunt definite în profilul
fiecărui articol de pe site-ul magazinului electronic.
(2) Prețul bunurilor este determinat de e-magazinul din profilul fiecărui articol de pe site-ul
magazinului electronic. La selectarea bunurilor pentru încheierea contractului de cumpărare,
înainte de confirmarea finală, prețul fiecărei comenzi este determinat cu toate taxele și costurile
de transport incluse.
(3) Modalitatea de plată, livrare și executarea contractului se determină în prezentele Condiții
Generale, precum și în informațiile furnizate Utilizatorului pe site-ul magazinului electronic.
(4) Termenii de livrare pentru bunurile individuale sunt listate pe site-ul magazinului.
(5) Valoarea totala a comenzii pentru toate bunurile continute in aceasta si conditiile de livrare
sunt indicate de e-shop inainte de confirmarea finala a comenzii de catre Utilizator.... Utilizatorul

este de acord că valoarea finală a comenzii poate varia în funcție de metoda de plată aleasă
pentru care e-shopul informează utilizatorul înainte de confirmarea finală a comenzii.
Art. 13. (1) Utilizatorul este de acord că furnizorul are dreptul de a primi plata în avans pentru
contractele încheiate cu achiziționarea de bunuri de consum și livrarea acestora în conformitate
cu condițiile de plată, publicat pe site-ul magazinului online.

Art. 14. (1) Consumatorul are dreptul, fără compensații sau penalități și fără nici un motiv, să
renunțe la contractul încheiat în termen de 14 zile de la data primirii mărfii.
(2) Dreptul de retractare potrivit alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:
- pentru furnizarea de bunuri și prestarea de servicii a căror preț depinde de fluctuațiile piețelor
financiare pe care contractantul nu le poate controla;
- pentru furnizarea de bunuri realizate în conformitate cu cerințele consumatorului sau cu ordinul
său individual;
- pentru livrarea de bunuri care, prin natura lor, sunt sau nu pot fi returnate sau care pot
amenința să le deterioreze calitatea;
- pentru furnizarea de înregistrări audio și video sau produse software tipărite de utilizator;
- pentru bunurile furnizate cu garanția producătorului după ce produsul a fost înregistrat pe site-ul
acestuia în cazul în care utilizatorul a înregistrat produsul;
- pentru produsele a încălcat comerțul, inclusiv, dar fără a se limita la - mărfurile pe care există
leziuni, zgârieturi, componente lipsă sau deteriorate, cum ar fi produsele adiacente și accesorii,
cutii, folie protectoare, cărți, CD-uri, plicuri, broșuri, materiale promoționale și multe altele. cum ar
fi.
- alte cazuri prevăzute de lege.

(4) În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retractare potrivit alin. 1, Contractantul
este obligat să restituie suma totală plătită de primele sume, inclusiv costurile de expediere a
mărfurilor nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care consumatorul și-a exercitat
dreptul de retragere din contract. Din suma pe care consumatorul a plătit-o în baza contractului
se reține costul returnării mărfurilor, cu excepția cazului în care consumatorul a returnat bunurile
în cont propriu și a notificat-o Furnizorului. Dreptul conform alin. 1 va fi considerat a fi exercitat
după completarea formularului site-ului e-shop și primirea și inspectarea bunurilor de la furnizor.
În cazul în care unul dintre motivele prevăzute la alin. 2 este prezent, Furnizorul va restitui
bunurile către Utilizator, costurile de transport fiind pentru acesta din urmă.
(5) Utilizatorul se obligă să stocheze bunurile primite de Furnizor, calitatea și siguranța acestora
în timpul termenului prevăzut la alin. 1.

(6) Utilizatorul are dreptul la o reclamație în conformitate cu Termenii și regulile pentru reclamații
publicate pe site-ul magazinului electronic.

Art. 15. (1) Livrarea de bunuri și punctul de pornire din care este definit de flux pentru fiecare
produs in parte, la încheierea contractului cu utilizatorul prin site-ul magazinului cu excepția
cazului în care bunurile sunt ordonate într-o singură comandă, în cazul în care o perioadă este
luată cea mai lungă livrare. Furnizorul pregătește și publică pe pagina de e-magazin - Termeni
de livrare.
(2) În cazul în care utilizatorul și furnizorul nu au stabilit un termen de livrare, livrarea de bunuri
este de 30 de zile calendaristice de la data după trimiterea contractului Utilizatorului prestatorului
de către site-ul magazinului.
(3) În cazul în care furnizorul nu poate îndeplini comanda, deoarece nu are bunurile comandate,
acesta este obligat să informeze consumatorul și magazinul de electronice și de a recupera
sumele plătite în termen de 30 de zile calendaristice de la data pe care Contractantul a trebuit să
le îndeplinească în baza contractului său.
(4) În cazurile prevăzute la alin. 3, Furnizorul este îndreptățit să livreze bunurilor de consum
aceeași calitate și preț. Furnizorul notifică consumatorului, electronic sau prin telefon,
schimbarea de performanță a contractului.
(5) În cazul exercitării dreptului de retragere din contractul de aprovizionare prevăzut la alin. 3,
costul de returnare a bunurilor va fi pe cheltuiala Furnizorului.
Art. (1) Furnizorul livrează bunurile consumatorului după ce atestă îndeplinirea cerințelor și
prezența circumstanțelor prevăzute la art. 61 din Legea privind protecția consumatorilor.
(2) Utilizatorul si Furnizorul vor certifica circumstantele de la alin. 1 în scris, în momentul livrării
prin semnătură manuală, cu excepția cazului în care se convine altfel.
(3) Utilizatorul si Furnizorul sunt de acord ca cerintele alin. 1 și art. 61 din Legea privind protecția
consumatorului se respectă dacă certificarea este efectuată de o persoană pentru care, în
funcție de circumstanțe, se poate concluziona că va transmite informațiile părții care a utilizat
contractul.

VII. ALTE CONDIȚII

Art. 17. (1) Furnizorul va furniza, de asemenea,...bunurile consumatorului în termenul specificat
în contract și locul menționat în ordin.
Art. 18. Utilizatorul se obligă să revadă mărfurile în momentul livrării și livrării de către Furnizor și,
în cazul în care acestea nu sunt eligibile să notifice imediat Furnizorul.

VIII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 19. (1) Furnizorul este înregistrat ca operator de date și trebuie să ia toate măsurile pentru a
proteja intimitatea utilizatorului sub protecția datelor cu caracter personal.
(2) Din motive de securitate a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, furnizorul va trimite
date numai adresa de e-mail care a fost specificat de către utilizatori la momentul înregistrării.
(3) Furnizorul acceptă și declară pe site-ul său o Politică de confidențialitate.
Art. 20. (1) În orice moment, Contractantul are dreptul de a cere utilizatorului să se identifice și să
verifice autenticitatea oricărei din publicitate în timpul circumstanțelor de înregistrare și a datelor
cu caracter personal.
(2) În cazul în care pentru orice utilizator motiv și-a pierdut sau uitat numele de utilizator și
parola, urmează pașii prezentați pe site-ul www.safetylab.ro

IX. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA CONDIȚIILE GENERALE

Art. 21. (1) Acești termeni și condiții pot fi modificate gratuit E-Shop, pentru care acesta din urmă
va notifica toți utilizatorii de magazin electronic, printr-o notificare pe site-ul magazinului a
publicat 14 zile înainte de modificările în vigoare, deoarece acestea vor avea acțiune pentru
toate comenzile noi.
(2) Magazinul electronic și utilizatorul sunt de acord ca orice supliment sau modifica acești
termeni vor fi eficiente pentru utilizator după expirarea alin 1. Dacă Utilizatorul nu este de acord
cu termenii Termenilor și Condițiilor Generale, el / ea este liber să nu utilizeze serviciile
magazinului electronic.
(3) Utilizatorul recunoaște că toate declarațiile de magazin electronic, în legătură cu modificarea
acestor termeni și condiții vor fi trimise la adresa de e-mail specificată de către utilizator în timpul
înregistrării. Utilizatorul este de acord ca e-mail-uri trimise în temeiul prezentului articol nu trebuie
să fie semnat cu semnătură electronică, pentru a avea efect asupra lui, și că a fost suficient
pentru ca acestea să conțină o trimitere la locația noii termeni și condiții.
Art. 22. Furnizorul publică aceste termeni și condiții la adresa www.safetylab.ro, împreună cu
toate completările și modificările aduse acestora.
Articolul 23. Magazinul electronic poate oricând, fără notificare, să schimbe materialele,
serviciile, produsele și prețurile publicate pe site-ul magazinului electronic. Modificările din fraza
anterioară nu se aplică comenzilor deja confirmate.

X. ÎNCHEIEREA

Art. 23. Acești Termeni Generali și Acordul de Utilizare cu Magazinul Online sunt reziliate în
următoarele cazuri:
la rezilierea și lichidarea sau falimentul uneia dintre părțile la contract;
de comun acord de către părți în scris;
în mod unilateral, cu notificarea din partea uneia dintre părți în cazul neîndeplinirii obligațiilor
celeilalte părți;
sechestrarea sau sigilarea produselor de către autoritățile publice;
în cazul ștergerii înregistrării utilizatorului pe site-ul magazinului. În acest caz, contractele de
achiziție încheiate, dar neîndeplinite, rămân în vigoare și sunt supuse executării;
în cazul exercitării dreptului de retragere conform art. 55, par. 1 din Legea privind protecția
consumatorilor.

XI. ALTE CONDIȚII

Art. 25. magazin de electronice, contractorii săi sau părți terțe menționate pe acest site, în nici un
caz și în orice condiții nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune (inclusiv, dar fără a se
limita la acestea, daune pentru pierderea profiturilor, pierderea de date, informații sau de
întrerupere a activității, etc.) care decurg din utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau rezultatele
de utilizare a acestui site, alte site-uri conexe și / sau menționate în acest site, produse sau
servicii în orice dintre ele, dacă solul este o comandă, un contract, o garanție întreținere,
infracțiune sau orice alt temei juridic, indiferent dacă există sau nu un avertisment cu privire la
posibilitatea unor astfel de daune. În cazul în care utilizarea de către utilizator a materialelor,
informatiilor sau serviciilor de pe acest site conduc la nevoia de service, reparații sau corectare a
echipamentului sau a datelor, va asumati toate costurile asociate cu acest lucru.
Articolul 26 Orice nulitate a vreuneia dintre prevederile acestor Termeni și Condiții Generale nu
va invalida aceleași condiții în ansamblu sau, în special, Contractul de Achiziție.
Art. 27. Pentru problemele nerezolvate în aceste condiții generale legate de punerea în aplicare
și interpretarea acestora, se aplică legile Republicii Bulgaria.

Art. 29. Acești Termeni Generali intră în vigoare pentru toți.

Compara produse
Our online store uses cookies
Cookie Settings